قرارداد جدید نفتی در وزارت نفت
سید مهدی حسینی، رییس كارگروه اصلاح قراردادهای نفتی با اشاره به اینكه چهار ماه زمان برد، تا به مدل جدید قراردادی دست پیدا كنیم، گفت: هنوز برای این قرارداد اسمی را انتخاب نكردیم، اما به نظر می رسد اردیبهشت یا خرداد سال آینده از آن رونمایی كنیم.
سید مهدی حسینی، رییس كارگروه اصلاح قراردادهای نفتی با اشاره به اینكه چهار ماه زمان برد، تا به مدل جدید قراردادی دست پیدا كنیم، گفت: هنوز برای این قرارداد اسمی را انتخاب نكردیم، اما به نظر می رسد اردیبهشت یا خرداد سال آینده از آن رونمایی كنیم. برای دستیابی به یك مدل جدید قراردادی بیش از 3000 هزار نفر ساعت وقت گذاشتیم، تا توانستیم به یك مدل جدید دست پیدا كنیم. وی با اشاره به اینكه مدل قراردادی ما هنوز اسمی به خود نگرفته است، گفت: براساس مدل های موجود بین المللی كه هركدام اسمی دارد، این مدل یك مدل قرارداد ایرانی است و هنوز اسمی برای آن در نظر نگرفته ایم. یك ارزیابی دقیقی را انجام دادیم تا تمام مدل های موجود را بررسی كنیم. وی با اشاره به قرارداد بیع متقابل گفت: این قرارداد تنها یك عملكرد یكطرفه و به سود ایران داشت و شركت های نفتی بین المللی نسبت به آن حس خوبی نداشتند، بنابراین باید مدلی را طراحی می كردیم كه به اصطلاح مدل برد برد باشد. از طرف دیگر باید ظرفیت های داخلی را نیز در نظر بگیریم كه خوشبختانه این مورد در قراردادهای جدید به خوبی دیده شد. حسینی تصریح كرد: همه مدل های نفتی تا آنجا كه امكان داشت مورد بررسی قرار گرفت و حتی مدل عراق را نیز بررسی كردیم و به این نتیجه رسیدیم كه در مدل قراردادی عراق رابطه خوبی بین درآمد و تولید ایجاد شده است، اما نواقصی دارد بنابراین سعی كردیم مدلی را طراحی كنیم كه نواقصی درآن نداشته باشد و عدد معقولی را به دست بیاوریم كه برای داخل و خارج برد برد باشد. حسینی با اشاره به اینكه در شرایط فعلی شركت های بزرگی در عراق حضور دارند بنابراین كار باشركت های بزرگ در یك حالت رقابتی است و قطعا از مدلی كه در عراق اجرا می شود، بسیار بهتر خواهد بود. نمایندگان مجلس اجازه عقد قراردادهای مشاركت در تولید را نیز به ما داده اند، به عنوان مثال می توان برای میادین مشترك و آب های عمیق از این مدل استفاده كنیم اما ما سعی كردیم كه قراردادی را طراحی كنیم كه در هفت منطقه مورد اجرا باشد. استفاده از پیمانكاران توانمند داخلی نیز كه به عنوان ظرفیت محسوب می شوند مورد توجه قرار گرفته اند، به طوری كه ما باید به سمت تشكیل شركت های بزرگ نفتی حركت كنیم و این یك اصل محسوب می شود. وی با اشاره به اینكه از این مدل قراردادی، نیز پیمانكاران داخلی نیز می توانند استفاده كنند، گفت: اما ما با اصلاح این قراردادها فقط به دنبال جذب سرمایه گذار خارجی هستیم كه بتوانند مدت ها در ایران مشغول به كار شوند و ما نیز در كنار آنها بیاموزیم. علاوه بر جذب سرمایه به دنبال جذب تكنولوژی هستیم كه این مورد نیز در قرار دادهای ما دیده شده است. رییس كارگروه اصلاح قراردادهای نفتی با اشاره به اینكه ایران بهشت شركت های بزرگ نفتی است و جهان دیگر ایران را تحریم نخواهد كرد، گفت: یك مورد كه باید اصلاح می شد همین قراردادهای نفتی است از این رو با این اصلاح سعی كردیم تا شركت های خارجی را روانه ایران كنیم وبه محض برطرف كردن تحریم ها حركت روبه جلویی در صنعت نفت ایران را می بینید.