كاهش توسعه راه ها با گرانی قیر
علی نورزاد، معاون وزیر راه با تاكید بر اینكه افزایش قیمت قیر موجب كاهش توسعه راه ها می شود، بر لزوم ارائه قیر یارانه یی تاكید كرد و گفت: با توجه به افزایش هزینه توسعه زیرساخت های حمل ونقل و كاهش اعتبارات این بخش، ساخت جاده در آینده با چالش جدی مواجه خواهد شد. افزایش قیمت قیر، یكی از مهم ترین دلایل افزایش هزینه در ساخت پروژه ها است.
علی نورزاد، معاون وزیر راه با تاكید بر اینكه افزایش قیمت قیر موجب كاهش توسعه راه ها می شود، بر لزوم ارائه قیر یارانه یی تاكید كرد و گفت: با توجه به افزایش هزینه توسعه زیرساخت های حمل ونقل و كاهش اعتبارات این بخش، ساخت جاده در آینده با 
چالش جدی مواجه خواهد شد. افزایش قیمت قیر، یكی از مهم ترین دلایل افزایش هزینه در ساخت پروژه ها است. این افزایش نرخ قیر، موجب شده تا در چهار سال گذشته 35 تا 40 درصد اعتبارات تخصیصی وزارت راه در احداث راه ها صرف خرید قیر شود. وی با اشاره به فرآیند كاهش بودجه در زیرساخت های حمل و نقل طی سال های اخیر، عنوان كرد: با توجه به اینكه در دهه 70 نرخ رشد مركب ارزش افزوده حمل و نقل بیش از 8 درصد و در دهه 80 بیش از 7 درصد بوده است، پیش بینی می شود ارزش افزوده حمل و نقل كشور به رقم 45 تریلیون و 301 میلیارد ریال برسد و در سال بعد با همین روند این رقم معادل 53 تریلیون ریال شود و این نرخ رشد در توسعه همه جانبه كشور اثر دارد، بنابراین توسعه زیرساخت ها مهم ترین عامل در ایجاد این رشد است. نورزاد اضافه كرد: در حال حاضر در كنار افزایش هزینه ساخت انواع راه ها، به دلیل بالارفتن قیمت مصالح به خصوص قیر، شاهد كاهش اعتبارات سالانه در این حوزه نیز هستیم كه این امر در نهایت به كاهش نرخ رشد ارزش افزوده حمل و نقل در اقتصاد كلان و عدم توازن در توسعه كشور می انجامد.
در یك مقایسه تطبیقی، بودجه سال 1393 نسبت به سال 1384 در زیرساخت های حمل و نقل تنها 5/2 برابر شده و این در حالی است كه قیمت قیر نزدیك به 20 برابر شده است: این در حالی است كه در سال های گذشته بخشی از این افزایش قیمت از طریق وزارت نفت ترمیم می شد اما انتظار این است كه در سال 1393 این بخش نیز تقویت شده تا از چالش های جدی آن جلوگیری شود. با احتساب قیمت روز، سالانه باید 600 میلیارد تومان بابت خرید قیر پرداخت شود كه این رقم 30 درصد از تخصیصی های شركت ساخت و توسعه را شامل می شود. مدیرعامل شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل گفت: برای ساخت هر كیلومتر راه اصلی نزدیك به 150 تن قیر و هر كیلومتر بزرگراه 300 تن و هر كیلومتر آزادراه 400 تن قیر لازم داریم كه حداقل برای توسعه انواع راه ها در سال 93 نزدیك به 400 هزار تن قیر لازم است.